top of page

A többször módosított 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet az ingyenes Internetről

A ingyenes internet igényeket folyamatosan fogadjuk.
Tisztelt Előfizetőnk!A többször módosított 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedések alapján a Kormány bejelentette, hogy a helyhez kötött internet szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe az alap- és középfokú oktatásban digitális munkarendben részt vevő diákok és családjaik, illetve az alap- és középfokú oktatásban digitális munkarendben tanító pedagógusok.A kedvezményt a jogosult előfizetőnek kell igényelnie a szolgáltatójánál írásban, lehetőleg elektronikus (E-mail) formában.


A rendelet értelmében az előfizető 2020. november 14-én érvényes internet díja alapján, új előfizető esetén a szerződéskötéskori internet díj 30 napra számolt összegét kell jóváírni havonta. A középfokú oktatásban szereplők 2020.12. hónaptól (5 havi), míg az alapfokú oktatásban részt vevők 2021.03. hónaptól (2 havi) jogosultak a kedvezményre.

Az igényeket folyamatosan dolgozzuk fel, míg a jogszabály erre lehetőséget ad.Az igénylést a "Dokumentumok" menüből (lent) letölthető formanyomtatvány kitöltésével kell megtenni.


A kitöltött és aláírt, valamint két tanú jelenlétében hitelesített dokumentumot színesben beszkennelve, vagy jól olvasható módon lefényképezve, E-mail-en kell mellékletként beküldeni ügyfélszolgálatunkra: info@sziti-l.hu


Kérelmének befogadásáról vagy elutasításáról elektronikus értesítést küldünk.


Kelt.: 2021.03.24.


Tisztelettel: SZITI-L Kft.-------------------------------------------------------------------------------------------------


A jogosultak körének pontos meghatározása:


Az ingyenes internet igénybe vételének alapvető és együttes feltétele:

- nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban való részvétel tanulóként vagy pedagógusként/oktatóként és

- olyan alap- vagy középfokú iskolával fennálló jogviszony, ahol más kormányrendelet alapján, azzal összhangban tantermen kívüli, digitális munkarend került elrendelésre.


A fentiek alapján jár az ingyenes internet valamennyi általános iskola 1-8. és középiskola 9-12. osztályosainak, valamint ezen osztályok tanárainak vagy szakoktatóinak


A fentiek alapján NEM JÁR INGYENES INTERNET a következő esetekben:


- Bölcsődék és óvodák pedagógusainak, nevelőinek. (Rájuk nem terjed ki a Rendelet hatálya.)

- Felsőoktatási intézményben való oktatásban történő részvétel (akár tanuló, akár oktató), mivel a Rendelet erre nem terjeszti ki az ingyenes szolgáltatás lehetőségét.A jogosultak személye


- előfizetéssel rendelkező tanuló vagy

- a tanuló előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy

- az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló használja (pl. rokonnál vagy albérletben lakó tanuló).

- előfizetéssel rendelkező pedagógus/oktató, vagy

- az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus/oktató használja (pl. rokonnál vagy albérletben lakó pedagógus).Nem minősül jogosultnak


- az alapfokú és középfokú oktatási intézmény pedagóguson, oktatón kívüli alkalmazottja.

-------------------------------------------------------------------------------------------------A rendeletek itt találhatók:

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6a6508d11ad670fc07f627f6aa7a0793a614ede4/megtekintes

138/2021.(III.23.) Korm. rendelet:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/fe82773ca9a3df3722437ec8aa7ad0128f87ba87/megtekintes


A változásokkal módosított jogszabály:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adatkezelési tájékoztató


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban megjelölt Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:


1. Kezelt személyes adatok

A SZITI-L Kft., mint internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény jogosult általi bejelentésével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli a hírközlési szolgáltatásra vonatkozó adatokon kívül, amennyiben a tanuló/pedagógus-oktató személye nem azonos a jogosult személyével:

- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti neve

- a tanuló évfolyama

- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű OM szám).

- Az igénylőlapot hitelesítő tanúk adatai: Név, Lakcím2. Adatkezelés célja

Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény teljesítése


3. Adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk(1)bek. c) pont és 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet)


4. Adatkategória célzott törlési ideje

Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes internet-szolgáltatás megszűnését követő 8 év.

1 Comment


Kolos Mile
Kolos Mile
Feb 03, 2021

jó lett ez poszt

Like
bottom of page