top of page

ÁSZF módosulás 2022.08.01-től

Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket és a Felhasználókat arról, hogy 2022. augusztus 01-től módosulnak az Általános Szerződési Feltételek.


A módosítások a TV programcsomag-, az Internet csomagkiosztást, a TV és Internet díjakat és kedvezményeket érinti.


A III. negyedéves számlák már az augusztus 01-től érvénybe lépő változások alapján kerültek kiállításra. A módosítások az ÁSZF 3., 4., és 6. sz. mellékletét érintik. A szolgáltatás technikai jellegű módosításai (modem csere, Frekvencia átállítás, Tv hangolás, Boksz kihelyezés, stb.) 2022.07.31-ig, míg a díj- és csomag változások 2022.08.01-től lépnek érvénybe. Az ÁSZF a honlapunkon megtalálható. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az egyoldalú módosítással nem ért egyet és azok az Ön részére hátrányosan változnak, jogában áll az előfizetői szerződését azonnali hatállyal felmondani.
bottom of page