top of page

ÁSZF módosulás 2021.06.30-tól

Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket és a Felhasználókat arról, hogy 2021. június 30-ával a jogszabály erejénél fogva módosulnak az Általános Szerződési Feltételek, valamint a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződéseknek az ÁSZF ezen módosítása által érintett részei.


Az egyedi előfizetői szerződések módosulásáról az előfizetők részére külön értesítés nem kerül megküldésre.


Tájékoztatásul ismertetjük, hogy az előzőekben jelzett módosítások oka az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő jogszabály-módosítás.


A jogszabálymódosítás kapcsán 2021. június 30-ával hatályba lépett az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020.(XII.21.) NMHH rendelet, „Eszr.”, mely erejénél fogva módosulnak az Általános Szerződési Feltételek. Az új ÁSZF alapján módosulnak a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződések jelen rendelet módosításával összefüggő részei.


Továbbá 2021. június 30. napján szintén hatáyba lépett a 25/2020.(XII.21.) NMHH rendelet, „Eszmr.”, mely erejénél fogva módosulnak az Általános Szerződési Feltételek és amely alapján a Rendelet alkalmazását megelőzően kötött, hatályos, határozott és határozatlan idejű előfizetői szerződések 2021. június 30. napján szintén módosulnak. A módosulás az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére a Rendeletben előírt új célértékek miatt vált szükségessé. A módosulás következtében a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás vonatkozásában a „kínált sebesség” és a „garantált sebesség” helyett „maximális sebesség”, „minimális sebesség” és „rendes körülmények között elérhető sebesség” minőségi követelmény és célérték került meghatározásra, továbbá az „Egységes Internet Szolgáltatás leíró táblázat helyett” „A” és „B” táblázat kerül alkalmazásra.

A Rendelet alapján újonnan bevezetett célértékekre vonatkozóan a Szolgáltató a célértékek teljesítését vizsgálja és azok teljesítéséért a Rendeletben foglaltak szerint felel.

Az Eszmr. (13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet) 3. melléklet „A” és „B” táblázatai az egyes díjcsomagoknál, a hatályos ÁSZF 3. sz. mellékletében a Szolgáltató honlapján érhetőek el.
Comments


bottom of page