FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Internet szolgáltatás
- Szélessáv
- Kedvező ár
tudjon meg
többet
KábelTV szolgáltatás
- Érdekes csatornák
- Kedvező ár
tudjon meg
többet
Telefon szolgáltatás
- Jó hangminőség
- Kedvező ár
tudjon meg
többet

ÁSZF-ek módosulása

A SZITI-L Kft. Kábeltelevízió és Internet ÁSZF-ei 2018.05.25-től módosulnak.

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a SZITI-L Kft. 2018. év május hó 25. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).


A módosítások indokául jogszabályváltozás, valamint TV csatorna megszűnés, csere és bővítés szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/ tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

Mindezek alapján 2018. év május hó 25. napjától a szolgáltatónak a csak kábel TV szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek változásai a következők:

- A FOX csatorna Magyarországi sugárzása megszűnik, melyet az újonnan induló Film4 csatornával pótolunk. Ezen kívül a 3TV digitális csomagunk a FilmCafé és az Epic Drama filmcsatornákkal bővül. A változás a díjakat nem érinti.

Mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételek legfontosabb változásai a következők:
- pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 10.2.2. és 10.2.3. pontok),
- az ÁSZF-ek 5. sz. mellékletét képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.Az Általános Szerződési Feltételek teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.sziti-l.hu weboldalon a "Letöltés" menüben.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.Debrecen, 2018.04.24. Tisztelettel: SZITI-L Kft.

Vissza


Copyright 2018© Sziti-L. Minden jog fenntartva.
Webmail  |  Forgalom lekérdezés  |  Elérhetőségek  |  ÁSZF